Przejrzysta Polska

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

szukaj >
odstep
Przejrzysta Polska
Przejrzysty Urząd Powiatowy

 

 

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego przystąpiło do akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, prowadzonej przez „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Fundacji Agora, Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw  Korupcji im. Stefana Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.

Przystępując do akcji podjęliśmy się wdrożenia szeregu zadań, których celem jest poprawa funkcjonowania naszego Powiatu poprzez promowanie uczciwości i skuteczności Zadania do zrealizowania pogrupowane zostały według sześciu zasad dobrego rządzenia :

 

1.Zasada przejrzystości

  opracowanie usług świadczonych w samorządzie

 

2. Zasada braku tolerancji dla korupcji

  wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego

 

3. Zasada partycypacji społecznej  

  opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

4. Zasada przewidywalności

  opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w Powiecie aktualny strategiczny dokument rozwojowy 

 

5. Zasada fachowości

  wprowadzenie procedury  naboru na każdy wakat w urzędzie

 

6. Zasada rozliczalności

   urząd przygotowuje i rozpropaguje książeczkę (całoroczny informator budżetowy) pt.” Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy’

 

 

Poza zadaniami obowiązkowymi Starostwo wybrało do realizacji dziewięć zadań fakultatywnych:

 

• uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego

• opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie

• utworzenie punktu informacyjnego

• przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej na temat braku tolerancji dla korupcji

• opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu

• stworzenie mapy aktywności organizacji pozarządowych

• opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu

   inwestycyjnego (WPI)  

• wprowadzenie systemu oceny pracy pracowników 

• prowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenie i samokształcenie

 

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat realizacji zadań z Ogólnopolskiej Akcji „Przejrzysta Polska” znaleźć można na stronie internetowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego www.pwz.pl

 

 

 

 

 

Realizacja zadań Ogólnopolskiej Akcji "Przejrzysta Polska".  więcej >


Wykaz Zarządzeń Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotyczących realizacji Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska".  więcej >


Jak załatwić sprawę  więcej >


Kodeks Etyki pracowników Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  więcej >


Strategia Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego do 2015 r.  więcej >


Karta zadowolenia interesanta  więcej >


Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (0 22) 733-72-00, fax (0 22) 733-72-01
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jakub Wawer

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/06/14 15:56:25
Redaktor:

realizacja informatyczna: logo ornak