Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

szukaj >
odstep

Realizacja zadań Ogólnopolskiej Akcji „Przejrzysta Polska”

 

Informujemy mieszkańców powiatu, iż w ramach realizacji zadań ogólnopolskiej akcji „Przejrzysta Polska” opracowany został Katalog Usług Administracyjnych, świadczonych przez Urząd.

Na 63 kartach zawarte zostały niezbędne informacje dotyczące pracy poszczególnych wydziałów, a także jakie dokumenty należy przygotować do realizacji konkretnych spraw.

 

Karty usług dostępne są:

- na stronie internetowej powiatu www.pwz.pl – Przejrzysta Polska oraz w BIP-ie – Jak załatwić sprawę,

- w Kancelarii Ogólnej Starostwa,

- Karty informacyjne usług świadczonych przez poszczególne wydziały dostępne są w wydziałach,

- na tablicach informacyjnych przy poszczególnych wydziałach,

- Karty informacyjne usług, dotyczące zadań realizowanych przez Wydział Architektury i Budownictwa znajdują się przy oknie podawczym w holu głównym Starostwa.

 

Opracowana została Ankieta badająca poziom zadowolenia interesantów. Stworzono ją w trosce o podnoszenie jakości pracy Starostwa, a jednocześnie w celu sprecyzowania oczekiwań mieszkańców dotyczących pracy tej placówki. Starosta zwraca się z prośbą o jej wypełnienie  do wszystkich osób odwiedzających Urząd.

Spostrzeżenia i uwagi zgłoszone przez respondentów zostaną wnikliwie przeanalizowane i posłużą do dalszego doskonalenia jakości usług administracyjnych oferowanych przez Starostwo.

Ankietę można wrzucać do skrzynki w holu głównym Urzędu, przesłać pocztą lub wysłać drogą elektroniczną na adres: promocja@pwz.pl

 

W Starostwie opracowany został również Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zawarto w nim szereg zasad dobrej pracy urzędników administracji państwowej. Kodeks opracowany został przez pracowników – dla pracowników. Poprzedziły go badania ankietowe i konsultacje z wieloma osobami. Dzięki temu został zaakceptowany przez wszystkich.

Kodeks umieszczony jest na stronie internetowej powiatu www.pwz.pl

 

 

 

fo_przed_urzedem_pp.jpg

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (0 22) 733-72-00, fax (0 22) 733-72-01
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jakub Wawer

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/06/14 15:56:25
Redaktor:

realizacja informatyczna: logo ornak