BIP

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

szukaj >
odstep
Instrukcja Obsługi BIP

Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z krótką instrukcją korzystania z zasobów naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

MENU
Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w prezentowanym biuletynie, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny z przyciskami, po lewej stronie ekranu. Fragment menu widoczny jest na ilustracji obok.
Jest to menu przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami. Poszczególne działy opatrzone są nagłówkami w postaci białych napisów na ciemnym, granatowym tle.

W menu mogą występować przyciski z odnośnikami uaktywnionymi bądź nieaktywnymi.
Przycisk menu istnieje ale jest nieaktywny wówczas, gdy osoba redagująca biuletyn chwilowo (np. na czas zmian) odłączy przypisaną mu stronę www.

Przycisk nieaktywny ma białe tło, napis jest jasno-szary o normalnej grubości.
Kursor myszy, po naprowadzeniu na taki przycisk, nie powoduje ani zmiany wyglądu przycisku, ani sam nie przyjmuje, charakterystycznej w takim przypadku, postaci dłoni.

Przycisk aktywny ma szare tło, napis jest ciemno-szary i pogrubiony.
Wewnątrz aktywnego przycisku odnośnikiem kierującym do wybieranej strony jest napis. Napis jest hasłem, które w sposób symboliczny informuje o zawartości przypisanej mu strony. Po wskazaniu kursorem myszy takiego odnośnika, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni a napis staje się granatowy i jest podkreślony.

Aby przejść do wskazywanej strony należy wówczas przycisnąć lewy (komputery PC) przycisk myszy.

Ostatnim przyciskiem menu jest "Logowanie".
Jest on przeznaczony dla uprawnionych redaktorów biuletynu. Użytkownicy odwiedzający serwis BIP nie będą mogli go wykorzystać.

Pod przyciskami menu głównego znajduje się logo BIP z adresem ogólnopolskiej strony głównej biuletynu. Logo to jest jednocześnie odnośnikiem do tej strony.


STOPKA
Na każdej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wyświetlana jest stopka podająca informacje:
a) Kto jest głównym redaktorem BIP,
b) Kto jest odpowiedzialny za treść oglądanej strony,
c) Kiedy dokonano ostatniej modyfikacji oglądanej strony (data i czas),
d) Kto redagował daną stronę.


WYSZUKIWARKA
W prawym górnym rogu każdej strony biuletynu widoczne jest pole wyszukiwarki. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić kliknięciem odnośnika "szukaj >".

Jeżeli poszukiwane hasło złożone jest z kilku słów należy, w sposób naturalny, wpisać cały ciąg słów, oddzielając je spacjami. Nie należy obejmować wyrażeń cudzysłowami.
W odpowiedzi wyświetlona zostanie lista znalezionych artykułów, zawierających poszukiwane słowo lub wyrażenie.
Na poszczególne elementy listy składają się następujące informacje:
a) Tytułu artykułu, w którym wystąpiło poszukiwane hasło,
b) Kilku linijek początkowej treści artykułu,
c) Odnośnika do danego artykułu.

Odnośniki w serwisie BIP, z wyjątkiem menu głównego, wyświetlane są w kolorze pomarańczowym. Po wskazaniu odnośnika kursorem myszy, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni a odnośnik jest podkreślany.
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (0 22) 733-72-00, fax (0 22) 733-72-01
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jakub Wawer

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/06/14 15:48:41
Redaktor:

realizacja informatyczna: logo ornak