Wykaz Zarządzeń Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotyczących realizacji Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska":

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

szukaj >
odstep
Wykaz Zarządzeń Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotyczących realizacji Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska":

 

1. Zarządzenie Nr 6/2005 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie: wprowadzenia identyfikatorów dla pracowników Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

 

 

2. Zarządzenie Nr 4/2005 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie określenia zadań do wykonywania w ramach ogólnopolskiej akcji „Przejrzysta Polska”oraz powołania Zespołu do ich realizacji.

 

 

 

3. Zarządzenie Nr 13/2005 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie: powołania zespołów roboczych i podziału zadań do realizacji w ramach Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska"

 

    Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.

 

 

 

4. Zarządzenie Nr 14/2005 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie: wprowadzenia systemu oznakowania wewnętrznego w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

 

 

5. Zarządzenie Nr 22/2005 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie: wprowadzenia procedury organizowania i przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze i merytoryczne w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

   Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.

 

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.

 

 

 

6. Zarządzenie Nr 23/2005 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie: wprowadzenia Katalogu Usług Administracyjnych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

    Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r.

 

 

 

7. Zarządzenie Nr 24/2005 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie: wprowadzenia procedury oceny pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

    Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r.

 

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r.

 

    Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r.

 

 

 

8. Zarządzenie Nr 28/2005 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 września 2005 r. w sprawie: wprowadzenia ankiety badającej poziom zadowolenia interesantów

 

 

 

9. Zarządzenie Nr 30/2005 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 września 2005 r. w sprawie: wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

    Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2005 z dnia 26 września 2005 r.

 

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2005 z dnia 26 września 2005 r.

 

    Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2005 z dnia 26 września 2005 r.

 

 

 

10. Zarządzenie Nr 32/2005 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie: utworzenia "Mapy aktywności" organizacji pozarządowych i incjatyw na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz procedury jaj aktualizacji

 

    Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2005 z dnia 31 października 2005 r.

 

 

 

11. Zarządzenie Nr 33/2005 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie: powołania Koordynatora do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

 

 

12. Zarządzenie Nr 34/2005 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 23/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług Administracyjnych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

 

 

13. Zarządzenie Nr 35/2005 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie: wprowadzenia wykazu książek i materiałów szkoleniowych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

    Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2005 z dnia 14 listopada 2005 r.

 

 

 

14. Zarządzenie Nr 37 / 2005 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie procedury tworzenia Informatora budżetowego dla mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego p.n.: „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”.

 

    Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2005 z dnia 21 listopada 2005 r.

  

    ANKIETA oceniająca Informator Budżetowy dla mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego p.n.: "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"

 

 

 

15. Zarządzenie Nr 39 / 2005 Starosty Powiatu warszawskiego Zachodniego z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie: utworzenia Samorządowego Serwisu Informacyjnego Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 

    Załącznik do Zarządzenia Nr 39/2005 z dnia 29 listopada 2005 r.

 

 

 

16. Zarządzenie Nr 41/2005 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: powołania Zespołu Konusltacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

 

 

17. Zarządzenie Nr 44/2005 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia Kart „Opis stanowiska pracy” w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz określenia zasad ich aktualizacji.

 

    Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2005 z dnia 21 listopada 2005 r.

 

    Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2005 z dnia 21 listopada 2005 r.

 

 

 

18. Zarządzenie Nr 46/2005 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie: wprowadzenia "Kodeksu Postępowania Pracowników Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego"

 

 

 

19. Zrządzenie Nr 47/2005 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania w przypadku naruszenia "Kodeksu Postępowania Pracowników Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego"

 

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (0 22) 733-72-00, fax (0 22) 733-72-01
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jakub Wawer

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/06/14 15:56:28
Redaktor:

realizacja informatyczna: logo ornak