INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

szukaj >
odstep
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA LATA 2008-2011 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY LAT 2012-2015.


ZAŁĄCZNIK NR 1 MAPA INSTALACJI I OBIEKTÓW DO ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW NA TERENIE POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO.


ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH DECYZJĘ STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE NA TERENIE POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO STAN NA 31.12.2006R.


ZAŁĄCZNIK NR 3 LISTA PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH DECYZJĘ STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO ZATWIERDZAJĄCĄ PROGRAM  GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST WYTWARZANYMI NA TERENIE POWIATU  WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO STAN NA 31.12.2006R.


PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA LATA 2008-2011 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY LAT 2012-2015.
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (0 22) 733-72-00, fax (0 22) 733-72-01
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jakub Wawer

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/07/14 13:21:21
Redaktor: Administrator

realizacja informatyczna: logo ornak