Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

szukaj >
odstep

Uchwała Nr 83 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 48/1 z obrębu Bramki, gmina Błonie  więcej >


Uchwała Nr 82 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie upoważnienia kierownika jednostki budżetowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011  więcej >


Uchwała Nr 81 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa i zadań z zakresu administracji rządowej  więcej >


Uchwała Nr 80a / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2010 rok.  więcej >


Uchwała Nr 80 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz informacji o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego za I półrocze 2010 roku  więcej >


Uchwała Nr 79 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 204/5, z obrębu Konotopa, gmina Ożarów Mazowiecki.  więcej >


Uchwała Nr 78 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa i zadań z zakresu administracji rządowej.  więcej >


Uchwała Nr 77 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  więcej >


Uchwała Nr 76 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa i zadań z zakresu administracji rządowej.  więcej >


Uchwała Nr 75 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2010 rok.  więcej >


Uchwała Nr 74 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXVI/ 224/ 2010 z dnia 6 sierpnia 2010r.  więcej >


Uchwała Nr 73 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni.  więcej >


Uchwała Nr 73 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni.  więcej >


Uchwała Nr 72 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni.  więcej >


Uchwała Nr 71 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni.  więcej >


Uchwała Nr 70 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni.  więcej >


Uchwała Nr 69 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie upoważnienia p. Janiny Wieczorek - Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, sportu, Turystyki i Rekreacji do uczestniczenia jako przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego.  więcej >


Uchwała Nr 68 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia członka Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego do składu zespołu ds. rokowań dotyczących ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 48/1, położona w obrębie Bramki, gmina Błonie.  więcej >


Uchwała Nr 67 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu  więcej >


Uchwała Nr 66 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu  więcej >


Uchwała Nr 65 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa  więcej >


Uchwała Nr 64 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2010 rok  więcej >


Uchwała Nr 63 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "modernizację geodezyjnej osnowy szczegółowej III klasy na terenie gminy Łomianki"  więcej >


Uchwała Nr 62 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa i zadań z zakresu administracji rządowej  więcej >


Uchwała Nr 61 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2010 rok.  więcej >


Uchwała Nr 60 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXV/208/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r.  więcej >


Uchwała Nr 59 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego  więcej >


Uchwała Nr 58 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia członka Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego do składu zespołu ds. rokowań dotyczących ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 204/5, położona w obrębie Konotopa, gmina Ożarów Mazowiecki  więcej >


Uchwała Nr 57 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania nagrody finansowej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu warszawskiego Zachodniego w Błoniu  więcej >


Uchwała Nr 56 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu warszawskiego Zachodniego w Błoniu oraz wzoru wniosku o przyznanie tejże nagrody  więcej >


Uchwała Nr 55 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 54 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach oświatowo-wychowawczych Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2010.  więcej >


Uchwała Nr 53 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa i w planie zadań z zakresu administracji rządowej  więcej >


Uchwała Nr 52 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2010 rok.  więcej >


Uchwała Nr 51 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa i zadań z zakresu administracji rządowej.  więcej >


Uchwała Nr 50 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2010 rok.  więcej >


Uchwała Nr 49 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 48 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia rokowań w sprawie nabywania nieruchomości na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz ustalania wysokości odszkodowania za nieruchomości, które z mocy przepisów prawa przeszły na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  więcej >


Uchwała Nr 47 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielanie pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości.  więcej >


Uchwała Nr 46 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa.  więcej >


Uchwała Nr 45 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2010 rok.  więcej >


Uchwała Nr 44 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXIV/ 204 /2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r.  więcej >


Uchwała Nr 43 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa.  więcej >


Uchwała Nr 42 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa i zadań z zakresu administracji rządowej.  więcej >


Uchwała Nr 41 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2010 rok.  więcej >


Uchwała Nr 40 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2010 rok.  więcej >


Uchwała Nr 39 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa i zadań z zakresu administracji rządowej.  więcej >


Uchwała Nr 38 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wynajęcia pomieszczeń znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej 129/133.  więcej >


Uchwała Nr 37 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 36 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 73 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.  więcej >


Uchwała Nr 35 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXIII / 191 / 2010 z dnia 4 marca 2010 r.  więcej >


Uchwała Nr 34 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.  więcej >


Uchwała Nr 33 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektów ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Błonie na lata 2009-2016" i ,,Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Błonie na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016”.  więcej >


Uchwała Nr 32 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zlecenia rzeczoznawcy majątkowemu wyceny nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 33/3, 32/7, 32/9 i 34/2, położone w obrębie 06, miasta Ożarów Mazowiecki.  więcej >


Uchwała Nr 31 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2010 rok.  więcej >


Uchwała Nr 30 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.  więcej >


Uchwała Nr 29 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 28 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 27 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 26 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 25 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 24 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 23 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 22 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 21 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 20 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 19 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 18 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 17 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 16 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Wiktorowie, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 15 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2010 rok.  więcej >


Uchwała Nr 14 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planów finansowych z Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Błoniu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bliznem Jasińskiego.  więcej >


Uchwała Nr 13 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury i sztuki w 2010 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim.  więcej >


Uchwała Nr 12 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 11 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 10 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 9 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie w sprawie przetargu prowadzonego w trybie zapytania o cenę.  więcej >


Uchwała Nr 8 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie w sprawie przetargu prowadzonego w trybie zapytania o cenę.  więcej >


Uchwała Nr 7 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  więcej >


Uchwała Nr 6 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  więcej >


Uchwała Nr 5 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie w sprawie opracowania planów finansowych: starostwa, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi przepisami, dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.  więcej >


Uchwała Nr 4 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 3 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie w sprawie odwołania Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 2 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie w sprawie odwołania Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bliznem Jasińskiego, gmina Stare Babice.  więcej >


Uchwała Nr 1 / 2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie w sprawie odwołania Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym, gmina Łomianki.  więcej >


Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (0 22) 733-72-00, fax (0 22) 733-72-01
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jakub Wawer

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/09/14 13:49:31
Redaktor: Administrator

realizacja informatyczna: logo ornak