Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

szukaj >
odstep

Uchwała Nr 80 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.  więcej >


Uchwała Nr 134 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie w sprawie upoważnienia kierownika jednostki budżetowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego — Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim.  więcej >


Uchwała Nr 133 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmian y harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2009.  więcej >


Uchwała Nr 132 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 131 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 130 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 129 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 128 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 35 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku na zadanie pn.: "Edukacja ekologiczna w zakresie propagowania energooszczędnych źródeł światła jako sposobu na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych" i Uchwały Nr 114/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2009 r. w sprawię przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku na zadanie polegające na ochronie przed nadmiernym zarastaniem stawu położonego na działce 377/24 w miejscowości Zielonki Parcele oraz zmiany Uchwały Nr 36 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku na zadanie polegające na zdjęciu, odbiorze i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy Stare Babice.  więcej >


Uchwała Nr 126 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  więcej >


Uchwała Nr 125 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie upoważnienia do zastępowania Dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach.  więcej >


Uchwała Nr 124 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2009.  więcej >


Uchwała Nr 123 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 122 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 33/3, 32/7, 32/9 i 34/2, położone w obrębie 06, miasta Ożarów Mazowiecki.  więcej >


Uchwała Nr 121 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 120 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie przedstawienia do uchwalenia projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.  więcej >


Uchwała Nr 119 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 118 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. zadania polegającego na ochronie przed nadmiernym zarastaniem stawu na działce nr ew. 430/6, obręb Ołtarzew.  więcej >


Uchwała Nr 117 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2009 r. w sprawie dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku zadania polegającego na utrzymaniu równowagi narybku i ochronie przed nadmiernym zarastaniem stawów zlokalizowanych na działce nr ew. 12/1 w Bramkach.  więcej >


Uchwała Nr 116 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2009 r. w sprawie dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. zadania polegającego na ochronie przed nadmiernym zarastaniem glinianek w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 115 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2009 r. w sprawie dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. zadania polegającego na ochronie przed nadmiernym zarastaniem stawu zlokalizowanego na działce 415/5 w miejscowości Leszno w parku ,,Karpinek".  więcej >


Uchwała Nr 114 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2009 r. w sprawie dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. zadania polegającego na ochronie przed nadmiernym zarastaniem stawu położonego na działce 377/24 w miejscowości Zielonki Parcele.  więcej >


Uchwała Nr 113 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2009 r. w sprawie użyczenia Krajowemu Stowarzyszaniu Wspierania Inicjatyw na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo ,,Przyłącz się do Nas" pomieszczeń oraz ruchomości do prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz przeznaczenie jednego z pomieszczeń na siedzibą Stowarzyszenia.  więcej >


Uchwała Nr 112 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Zarządowi Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim.  więcej >


Uchwała Nr 111 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2010.  więcej >


Uchwała Nr 110 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2009.  więcej >


Uchwała Nr 109 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 108 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 października 2009 r. w sprawie dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku zakupu pompy beczkowej do przepompowywania substancji niebezpiecznych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.  więcej >


Uchwała Nr 107 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 października 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Sekcji Zarządzania Pasem Drogowym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim.  więcej >


Uchwała Nr 106 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 105 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 104 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2009.  więcej >


Uchwała Nr 103 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 102 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 100 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku zakupu środków oraz sprzętu do usuwania skutków wycieków substancji niebezpiecznych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.  więcej >


Uchwała Nr 99/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Publicznego Liceum Ogólnokrztałcącego w Łomiankach, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 98/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 20/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Publicznego Liceum Ogólnokrztałcącego w Łomiankach, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 97/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie upoważnienia kierownika jednostki budżetowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010.  więcej >


Uchwała Nr 96/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 95/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 94/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 93/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 92/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach.  więcej >


Uchwała Nr 91/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2009.  więcej >


Uchwała Nr 90/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za I półrocze 2009 roku.  więcej >


Uchwała Nr 89/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 88/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku na organizację konkursu i wystawy fotograficznej pn. ,,Poznajmy Piękno Puszczy Kampinoskiej" w Gminie Kampinos.  więcej >


Uchwała Nr 87/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 74/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 Iipca 2009r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku na przedsięwzięcie pn. ,,Puszcza Kampinoska ostoja fauny i flory - Wystawa pIenerowa" w Gminie Kampinos.  więcej >


Uchwała Nr 86/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 85/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie akceptacji podziału kosztów przebudowy słupowej stacji transformatorowej w Julinku.  więcej >


Uchwała Nr 84/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie przetargu prowadzonego w trybie zapytania o cenę na ,,Prpojekt techniczny uzupełnienia szczegółowej osnowy poziomej lll klasy na terenie gminy Łomianki powiat Warszawski Zachodni".  więcej >


Uchwała Nr 83/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach.  więcej >


Uchwała Nr 82/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 81/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach.  więcej >


Uchwała Nr 81a/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Spocjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lesznie.  więcej >


Uchwała Nr 80 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.  więcej >


Uchwała Nr 79/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku urządzania terenów zieleni wokół Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Wiktorowie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.  więcej >


Uchwała Nr 78/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2009.  więcej >


Uchwała Nr 77/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 76/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 75/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 74/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku na przedsięwzięcie pn. ,,Puszcza Kampinoska ostoją fauny i flory — Wystawa pIenerowa" w Gminie Kampinos.  więcej >


Uchwała Nr 73/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.  więcej >


Uchwała Nr 72/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 61/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Projektu ,,Pomocna dłoń" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  więcej >


Uchwała Nr 71/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochcdów i wydatków budżetu powiatu na rok 2009.  więcej >


Uchwała Nr 70/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 69/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lesznie i dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach.  więcej >


Uchwała Nr 68/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie powołania imiennego składu zespołu, którego zadaniem będzie przygotowanie aktualizacji Powiatowego Programu Działania Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.  więcej >


Uchwała Nr 67/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie określenia zasad powołania oraz działania zespołu do opracowania aktualizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2015 roku.  więcej >


Uchwała Nr 66 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie użyczenia na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 107/2 obręb Wiktorów, gmina Leszno.  więcej >


Uchwała Nr 65/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku na zadanie pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki".  więcej >


Uchwała Nr 64/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 63/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni.  więcej >


Uchwała Nr 62/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 61/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Projektu ,,Pomocna dłoń" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  więcej >


Uchwała Nr 61A/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach.  więcej >


Uchwała Nr 60/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie umorzenia wierzytelności.  więcej >


Uchwała Nr 59/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad powołania oraz działania zespołu do opracowania aktualizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2015 roku.  więcej >


Uchwała Nr 58/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2009.  więcej >


Uchwała Nr 57/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 56 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie ustalenia w drodze negocjacji odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej ul. Fedorowicza w Hornówku, która powstanie w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 324/1 o pow. 0,1257 ha obręb Hornówek na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do prowadzenia negocjacji w tej sprawie.  więcej >


Uchwała Nr 55b/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Sadowej.  więcej >


Uchwała Nr 55a/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Bramkach.  więcej >


Uchwała Nr 55/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie przyznania nagrody finansowej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 54 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 53 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 maja 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.  więcej >


Uchwała Nr 52 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2009.  więcej >


Uchwała Nr 51 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 50 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 49 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 48 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku na zadanie polegające na odbiorze wyrobów azbestowych od mieszkańców Miasta i Gminy Błonie.  więcej >


Uchwała Nr 47 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku na nagrody dla laureatów Regionalnego Konkursu Ekologicznego ,,Co w puszczy piszczy" organizowanego przez Nowodworski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim.  więcej >


Uchwała Nr 46 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku urządzania terenów zieleni wokół nowopowstałego obiektu sportowo - rehabilitacyjno — dydaktycznego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie.  więcej >


Uchwała Nr 45 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury i sztuki w 2009r. w Powiecie Warszawskim Zachodnim.  więcej >


Uchwała Nr 44 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 43 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia w drodze negocjacji odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej ul. 3 Maja w Laskach, która powstanie w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 1746 o pow. 0,1376 ha obręb Laski na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do prowadzenia negocjacji w tej sprawie.  więcej >


Uchwała Nr 42 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zobowiązania kierowników jednostek organizacyjnych do wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w podleglych im jednostkach oraz wyrażenia zgody na prowadzenie archiwów zakładowych dla tych jednostek.  więcej >


Uchwała Nr 41 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2009.  więcej >


Uchwała Nr 40 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 39 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 38 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.  więcej >


Uchwała Nr 37 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leszno.  więcej >


Uchwała Nr 36 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku na zadanie polegające na zdjęciu, odbiorze I unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy Stare Babice.  więcej >


Uchwała Nr 35 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku na zadanie pn.: ,,Edukacja ekologiczna w zakresie propagowania energooszczędnych źródeł światła jako sposobu na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych".  więcej >


Uchwała Nr 34 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 33 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 32 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowi Leśnym, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 31 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 30 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 29 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 27 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej • Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 26 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 25 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 24 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 23 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 22 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 21 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 20 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 19 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 18 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Wiktorowie, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 17 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bliznem Jasińskiego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 16 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 15a / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 Lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  więcej >


Uchwała Nr 15/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego "Hacjenda" pozostającego w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zatwierdzenia Regulaminu dla tego mieszkania oraz ustalenia odpłatności za utrzymanie tego mieszkania.  więcej >


Uchwała Nr 14/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2009.  więcej >


Uchwała Nr 13/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Sekcji Inwestycji i Remontów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim.  więcej >


Uchwała nr 12/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009rok.  więcej >


Uchwała Nr 11/2009 Zadządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2008rok.  więcej >


Uchwala Nr. 10/2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


UCHWAŁA NR 9 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Obsługę z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb realizacji zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2009 roku”.  więcej >


UCHWAŁA NR 8 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2009 r, w sprawie przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Obsługę z zakresu geodezji dla potrzeb realizacji zadań Wydziału Geodezji, Katastru Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2009 roku.”.  więcej >


Uchwala Nr 7 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie przyznania dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w 2009 roku na przedsięwzięcie polegające na popularyzacji wiedzy o Kampinoskim Parku Narodowym.  więcej >


Uchwala Nr 6 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie zaopiniowania projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łomianki na lata 2008-2015".  więcej >


Uchwala Nr 5 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie przyznania dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku na zorganizowanie Powiatowego Konkursu Ekologicznego pt. ,,Ekologiczna szkoła".  więcej >


Uchwała Nr 4 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawia przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku na zadanie polegające na ochronie 77 sztuk kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowiaczkiem występujących na rynku w Błoniu oraz miejscowości Pass.  więcej >


Uchwala Nr 3 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu powiatu na rok 2009.  więcej >


Uchwała Nr 2 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 1 / 2009 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2009 rok.  więcej >


Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (0 22) 733-72-00, fax (0 22) 733-72-01
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jakub Wawer

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/06/14 16:19:38
Redaktor:

realizacja informatyczna: logo ornak