Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

szukaj >
odstep

Uchwała Nr 136/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007.  więcej >


Uchwała Nr 133/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 132/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007.  więcej >


Uchwała Nr 131/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 130/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 129/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczejo charakterze pogotowia rodzinnego z tytułu świadczonej opieki i wychowania.  więcej >


Uchwała Nr 128/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej z tytułu świadczonej opieki i wychowania.  więcej >


Uchwała Nr 127/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 126/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 125/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie i garażowanie samochodu służbowego przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  więcej >


Uchwała Nr 124/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie użyczenia Krajowemu Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo „Przyłącz Się Do Nas” pomieszczeń przeznaczonych na pracownie w związku z przeniesieniem Warsztatu Terapii Zajęciowej do budynku Centrum Terapii Zajęciowej w Bramkach.  więcej >


Uchwała Nr 123/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 13/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2007r.  więcej >


Uchwała Nr 122/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007.  więcej >


Uchwała Nr 121/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 120/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku urządzania terenów zieleni wokół siedziby Starostwa.  więcej >


Uchwała Nr 119/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie upoważnienia kierownika jednostki budżetowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do zaciągnięcia zobowiązań pieniężnych w celu realizacji zadań tej jednostki, zgodnie z jej zatwierdzonym planem finansowym.  więcej >


Uchwała Nr 118/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 117/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012 -2015 i projektu Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015.  więcej >


Uchwała Nr 116/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 115/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 114/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 113/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


UCHWAŁA NR 112/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30.10.2007 roku w sprawie przetargu prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Opracowanie projektu oraz modernizacja szczegółowej osnowy poziomej III klasy na terenie obrębów Izabelin, Hornówek i Truskaw gmina Izabelin”.  więcej >


Uchwała Nr 111/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 października 2006r. w sprawie wprowadzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2008.  więcej >


Uchwała Nr 110/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007.  więcej >


Uchwała Nr 109/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 października 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 108/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 października 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 107/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007.  więcej >


Uchwała Nr 106/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 105/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 września 2007 roku w sprawie wystąpienia do Burmistrza Miasta i Gminy Błonie z wnioskiem o zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Błonie dla nieruchomości gruntowej będącej własnością Powiatu Warszawskiego Zachodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 50 obręb Bramki, gmina Błonie.  więcej >


Uchwała Nr 104/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 września 2007r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych, drogi (ul. Szymanowska) położonej w Warszawie.  więcej >


Uchwała Nr 103/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 września 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 102/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 101/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 100/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 września 2007r. w sprawie umorzenia wierzytelności.  więcej >


Uchwała nr 99/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 września 2007 r. w sprawie dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku organizacji Eko-Pikniku w Kampinosie.  więcej >


Uchwała Nr 98/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 września 2007r. w sprawie upoważnienia Pana Leszka Tokarczyka i Pana Pawła Kanclerza członków Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego do występowania w charakterze strony i podejmowania wiążących decyzji w sprawach ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz udzielenia pełnomocnictwa do tych czynności.  więcej >


Uchwała Nr 97/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 września 2007r. w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej, drogi (ul. 1 Maja) położonej w Sochaczewie.  więcej >


Uchwała nr 96/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku na zakup środka pianotwórczego dla jednostek straży pożarnej w Gminie Kampinos.  więcej >


Uchwała Nr 95/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 94/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28.08.2007 r. w sprawie nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 4/136 , położona w obrębie nr 29, gmina Błonie.  więcej >


Uchwała Nr 93/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007.  więcej >


Uchwała Nr 92/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za I półrocze 2007 roku.  więcej >


Uchwała Nr 91/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie wystąpienia o zmianę pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją z dnia 31 grudnia 2003r. znak:OŚ.6223-52/03 na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych.  więcej >


Uchwała Nr 90/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23.08. 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dokonującej wyboru oferenta na „Modernizację osnowy poziomej III klasy na terenie gminy Stare Babice”.  więcej >


Uchwała Nr 89/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23.08.2007 roku w sprawie przetargu nieograniczonego na „Modernizację osnowy poziomej III klasy na terenie gminy Stare Babice”.  więcej >


Uchwała Nr 88/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim.  więcej >


Uchwała Nr 87/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bliznem Jasińskiego.  więcej >


Uchwała Nr 86/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 85/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 84/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007.  więcej >


Uchwała Nr 83/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 82/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 lipca2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 81/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oraz powołania komisji przetargowej.  więcej >


Uchwała Nr 80/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 79/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie przyznania dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku na zakup sorbentu oraz środka pianotwórczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 78/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2004-2007” oraz sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2004-2007”.  więcej >


Uchwała Nr 77/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dokonującej wyboru oferenta na „Wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej w celu wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków”.  więcej >


Uchwała Nr 76/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej w celu wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków”.  więcej >


Uchwała Nr 75/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dokonującej wyboru oferenta na „Pomiar motywów sytuacyjnych niezbędnych do wykonania wpasowania (kalibracji) rastrów mapy zasadniczej założonej w układzie lokalnym w układ Warszawa 75 obejmujący obszar bazy cyrkowej położonej w obrębie Julinek gmina Leszno”.  więcej >


Uchwała Nr 74/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przetargu nieograniczonego na „Pomiar motywów sytuacyjnych niezbędnych do wykonania wpasowania (kalibracji) rastrów mapy zasadniczej założonej w układzie lokalnym w układ Warszawa 75 obejmujący obszar bazy cyrkowej położonej w obrębie Julinek gmina Leszno”.  więcej >


Uchwała Nr 73/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni.  więcej >


Uchwała Nr72/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wystąpienia do Starosty Warszawskiego Zachodniego z wnioskiem o dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  więcej >


Uchwała Nr 71/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007.  więcej >


Uchwała Nr 70/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 69/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 68/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 czerwca 2007 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych, drogi (ul. Jeżynowa) położonej we wsi Hornówek, gmina Izabelin.  więcej >


Uchwała Nr 67/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie likwidacji studni głębinowej Nr 7 zlokalizowanej na terenie parkingu.  więcej >


Uchwała Nr 66/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bliznem Jasińskiego.  więcej >


Uchwała Nr 65/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim.  więcej >


Uchwała Nr 64/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oraz powołania komisji przetargowej.  więcej >


Uchwała Nr 63/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 62/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 czerwca 2007r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bliznem Jasińskiego.  więcej >


Uchwała Nr 61/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminów z przygotowania zawodowego w Technikum dla Dorosłych.  więcej >


Uchwała Nr 60/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007.  więcej >


Uchwała Nr 59/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 58/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia30 maja 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 57/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 56/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 maja 2007r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będących własnością Powiatu Warszawskiego Zachodniego przeznaczonych do sprzedaży.  więcej >


Uchwała Nr 55/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 54/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dokonującej wyboru oferenta na „modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie utworzenia baz danych budynków dla obrębów 0021, 0022, 0023, 0024 położonych w jednostce ewidencyjnej Łomianki miasto.”  więcej >


Uchwała Nr 54a/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 maja 2007r. w sprawie zatwierdzenia projektu Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008 – 2012 dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  więcej >


Uchwała Nr 53/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie przetargu nieograniczonego na „modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie utworzenia baz danych budynków dla obrębów 0021, 0022, 0023, 0024 położonych w jednostce ewidencyjnej Łomianki miasto.”  więcej >


Uchwała Nr 52/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie sfinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku urządzenia terenów zieleni przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lesznie przy ul. Sochaczewskiej 4.  więcej >


Uchwała Nr 51/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007.  więcej >


Uchwała Nr 50/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 49/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie przyznania dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie i unieszkodliwienie eternitu z budynku mieszkalnego w Strzykułach przy ul. Sochaczewskiej 178.  więcej >


Uchwała Nr 49a/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury i sztuki w 2007r. w Powiecie Warszawskim Zachodnim.  więcej >


Uchwała Nr 48/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie przyznania dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie i unieszkodliwienie eternitu z budynku mieszkalnego w Strzykułach przy ul. Sochaczewskiej 176.  więcej >


Uchwała Nr 47/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie sfinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku terenowych zajęć z edukacji ekologicznej dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133.  więcej >


Uchwała Nr 46/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dokonującej wyboru Wykonawcy na: „Obsługę z zakresu geodezji dla potrzeb realizacji zadań Wydziału Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w okresie 30.04.2007 - 31.12.2007 r.”  więcej >


Uchwała Nr 45/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Obsługę z zakresu geodezji dla potrzeb realizacji zadań Wydziału Geodezji, Katastru Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w okresie 30.04.2007r.-31.12.2007r.”  więcej >


Uchwała Nr 44/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13.04.2007r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będących własnością Powiatu Warszawskiego Zachodniego przeznaczonych do sprzedaży.  więcej >


Uchwała Nr 43/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 41/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Sadowej.  więcej >


Uchwała Nr 40/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Bramkach.  więcej >


Uchwała Nr 39/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2007r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku na utworzenie parku w miejscowości Kampinos.  więcej >


Uchwała Nr 38/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2007r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Izabelin na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2015 i Planu gospodarki odpadami dla Gminy Izabelin na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2015.  więcej >


Uchwała Nr 37/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2007.  więcej >


Uchwała Nr 36/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 35/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 34/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 marca 2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania konkursów dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.  więcej >


Uchwała Nr 33/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie przetargu prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Obsługę z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb realizacji zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w okresie 03.04.2007r.-31.12.2007r.”  więcej >


Uchwała Nr 32/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie przetargu prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Obsługę z zakresu geodezji dla potrzeb realizacji zadań Wydziału Geodezji, Katastru Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w okresie 03.04.2007r.-31.12.2007r.”  więcej >


Uchwała Nr 31/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 marca 2007r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 30/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 marca 2007r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku.  więcej >


Uchwała Nr 29/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 28/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 27/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 26/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 25/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 24/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 23/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowi Leśnym, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 22/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bliznem Jasińskiego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 21/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 20/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 19/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowi Leśnym, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 18/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 17/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 16/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 15/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 14/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 13/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 12/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji Wojewódzkiego Planu gospodarki odpadami na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015”.  więcej >


Uchwała Nr 11/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie przyznania w 2007 roku dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2008-2011 wraz z Planem gospodarki odpadami dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2008-2011.  więcej >


Uchwała Nr 10/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej ul. Lipkowskiej w Hornówku, która powstanie w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 115/7 o pow. 0,0654 ha obręb Hornówek na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).  więcej >


Uchwała Nr 9/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie pobierania opłat za wykonanie kserokopii dla interesantów Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  więcej >


Uchwała Nr 8/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 7/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.  więcej >


Uchwała Nr 6/2007Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 luty 2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu powiatu na rok 2007.  więcej >


Uchwała Nr 5/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie przyznania dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku na opłatę licencyjną za korzystanie w 2007 roku z systemów informatycznych: Powiatowy Bank Zanieczyszczeń dla Windows, Raporty z PBZŚ dla Windows, Grafika.  więcej >


Uchwała Nr 4/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie przyznania dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku na zorganizowanie Powiatowego Konkursu Ekologicznego pt. „Ekologiczna szkoła”.  więcej >


Uchwała Nr 3/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie sporządzenia raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego i sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  więcej >


Uchwała Nr 2/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie sporządzenia projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2008-2011, w tym projektu Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2008-2011.  więcej >


Uchwała Nr 1/2007 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2007 rok.  więcej >


Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (0 22) 733-72-00, fax (0 22) 733-72-01
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jakub Wawer

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/06/14 16:07:01
Redaktor:

realizacja informatyczna: logo ornak