Uchwały Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

szukaj >
odstep

Uchwała Nr 130 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie upoważnienia Członka Zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu.  więcej >


UCHWAŁA Nr 129 / 2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego z tytułu świadczonej opieki i wychowania.  więcej >


Uchwała Nr 128 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu powiatu na rok 2006.  więcej >


Uchwała Nr 127/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 126/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 125 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu powiatu na rok 2006.  więcej >


Uchwała Nr 124 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 123/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 122/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 121/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie upoważnienia Pana Jana Grądzkiego – p. o. Dyrektora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w Błoniu do dokonywania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 120/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 23/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie upoważnienia Pana Romana Rębisia – p. o. Dyrektora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w Błoniu do dokonywania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 119 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu powiatu na rok 2006.  więcej >


Uchwała Nr 119A / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu.  więcej >


Uchwała Nr 118/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 117 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 listopada 2006r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 116/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 115 /2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2006r. w sprawie przyznania dofinansowania – (zrefundowania) ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku modernizacji biologiczno-korzeniowej oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej.  więcej >


Uchwała Nr 114/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie zasad udostępniania gruntów stanowiących własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji podziemnych inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi.  więcej >


Uchwała Nr 113/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 112 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 października 2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu powiatu na rok 2006.  więcej >


Uchwała Nr 111/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 110 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 października 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 109/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 października 2006r. w sprawie wprowadzenia Planu audytu wewnętrznego na 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 108/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 października 2006 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/111, położonej w obrębie nr 29, gmina Błonie.  więcej >


Uchwała Nr 107/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody z Panią Władysławą Sierocińską w sprawie o przyznanie odszkodowania za zrzeczenie się roszczeń uwłaszczeniowych do części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Moździerzy 3, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 16, ubręb nr 6-13-10, o powierzchni 4435 m2 oraz poniesione nakłady na budowę części budynku gospodarczcgo.  więcej >


Uchwała Nr 106/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wystąpienia do Starosty Warszawskiego Zachodniego z wnioskiem o dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  więcej >


Uchwała Nr 105/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 października 2006r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 104/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 103 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku na budowę kanalizacji ściekowej w ul. Północnej we wsi Bramki.  więcej >


Uchwała Nr 102 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 października 2006r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 82/2006 z dnia 28 sierpnia 2006r.  więcej >


Uchwała Nr 101/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 100/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 99/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2006 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz powołania komisji przetargowej.  więcej >


Uchwała Nr 98/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej.  więcej >


Uchwała Nr 97/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2006 w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  więcej >


Uchwała Nr 96/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2006 roku w sprawie udzielenia kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu – Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych, oraz Kierownikowi Sekcji Dróg do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu w zakresie dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wskazanych rachunkach bankowych.  więcej >


Uchwała Nr 95 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu powiatu na rok 2006.  więcej >


Uchwała Nr 94/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 93/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz powołania komisji przetargowej.  więcej >


Uchwała Nr 92/ 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 91/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 września 2006 w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.  więcej >


Uchwała Nr 90/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 89/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 05 września 2006r. w sprawie przyznania dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku.  więcej >


UCHWAŁA NR 88 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 września 2006 roku w sprawie przetargu prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Modernizację ewidencji gruntów i budynków polegającej na wykonaniu ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej w celu wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków”.  więcej >


Uchwała Nr 87/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 86/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie przejęcia przez Powiat Warszawski Zachodni nieruchomości gruntowych służących do wykonania zadań powiatu oraz wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego do składu komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji przedmiotowych nieruchomości.  więcej >


Uchwała Nr 85/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego przeznaczonych do sprzedaży.  więcej >


Uchwała Nr 84/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 83/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym.  więcej >


Uchwała Nr 82/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie przyznania dofinansowania – zrefundowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do Domu Pomocy Społecznej w Bramkach.  więcej >


Uchwała Nr 81 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu powiatu na rok 2006.  więcej >


Uchwała Nr 80/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 sierpnia2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 79/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za I półrocze 2006 roku.  więcej >


Uchwała nr 78 /2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 sierpnia 2006r. w sprawie przyznania dofinansowania – (zrefundowania) ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku modernizacji biologiczno-korzeniowej oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej.  więcej >


Uchwała Nr 77/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni.  więcej >


Uchwała nr 76 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4.08.2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały nr 119/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2005 r.  więcej >


Uchwała Nr 75 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego przeznaczonych do sprzedaży.  więcej >


Uchwała Nr 74/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 73/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Bramkach.  więcej >


Uchwała Nr 72 /2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny złożonych ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury i sztuki w 2006r. w Powiecie Warszawskim Zachodnim.  więcej >


Uchwała Nr 71/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 70/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 69 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni.  więcej >


Uchwała Nr 68 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 67 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym.  więcej >


Uchwała Nr 66 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu powiatu na rok 2006.  więcej >


Uchwała Nr 65/ 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 64/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 63/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie zbycia, na rzecz Gminy Leszno nieruchomości będących własnością Powiatu Warszawskiego Zachodniego, będącego wynikiem realizacji porozumienia z dnia 30 grudnia 2003 roku zawartego pomiędzy Powiatem Warszawskim Zachodnim i Gminą Leszno.  więcej >


Uchwała Nr 62/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na ,,Modernizację osnowy szczegółowej wysokościowej (III klasy) na obszarze powiatu warszawskiego zachodniego”.  więcej >


Uchwała Nr 61/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 60 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 czewrca 2006 r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu i Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym.  więcej >


Uchwała Nr 59/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 czerwca 2006r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego w Technikum Ogrodniczym, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu, ul. Piłsudskiego 10a.  więcej >


Uchwała Nr 58 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 czerwca 2006r. w sprawie: przyznania dofinansowania (zrefundowania) ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku zakupu sorbentu, środka pianotwórczego oraz sprzętu uzupełniającego wyposażenie kabiny dekontaminacyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.  więcej >


Uchwała Nr 57/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 56 /2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 maja 2006r. w sprawie: ogłoszenia dnia wolnego od pracy.  więcej >


Uchwała Nr 55/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 maja 2006r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sportu w 2006r. w Powiecie Warszawskim Zachodnim.  więcej >


Uchwała Nr 54 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 maja 2006r w sprawie ogłoszenia rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym.  więcej >


Uchwała Nr 53 /2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 maja 2006r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na zbycie nieruchomości.  więcej >


Uchwała Nr 52 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 maja 2006r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości.  więcej >


Uchwała nr 51 /2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie: przyznania dofinansowania – (zrefundowania) ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku urządzenia terenów zieleni przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lesznie przy ul. Sochaczewskiej 4.  więcej >


Uchwała Nr 50 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu powiatu na rok 2006.  więcej >


Uchwała Nr 49 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 48/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 47/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie: zakupu przez Powiat warszawski zachodni dwóch karetek pogotowia i aparatu RTG od Samodzielnego Publicznego Z.O.Z Pogotowie Ratunkowe w likwidacji z siedzibą w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 46/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 8/2003 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przyznawania dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiat Warszawski Zachodni finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  więcej >


Uchwała Nr 45/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała nr 44 /2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 marca 2006r. w sprawie: przyznania dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku.  więcej >


Uchwała Nr 43/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 marca 2006r. W sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki krótkoterminowej Samodzielnemu Publicznemu ZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  więcej >


Uchwała Nr 42 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu powiatu na rok 2006.  więcej >


Uchwała Nr 41/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 marca 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 40/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 marca 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 39/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 marca 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 38 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 marca 2006r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej dokonującej wyboru Wykonawcy na: „Obsługę z zakresu gospodarki nieruchomościami dla potrzeb realizacji zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w okresie 01.03.2006 - 31.12.2006 r.”  więcej >


Uchwała Nr 37 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 marca 2006r. w sprawie: przetargu nieograniczonego na „Obsługę z zakresu gospodarki nieruchomościami dla potrzeb realizacji zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w okresie 01.03.2006 - 31.12.2006r.”  więcej >


Uchwała Nr 36/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 marca 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 35/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lutego 2006r. W sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki krótkoterminowej Samodzielnemu Publicznemu ZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  więcej >


Uchwała Nr 34/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lutego 2006r. W sprawie upoważnienia Pani Marianny Matusiak – Dyrektora Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym do dokonywania zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym.  więcej >


Uchwała Nr 33/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 32 /2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2006.  więcej >


Uchwała Nr 31/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie: powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej – Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego z siedzibą w Błoniu lek. med. Pawła Piotrowskiego.  więcej >


Uchwała Nr 30 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie: wystąpienia do Starosty Warszawskiego Zachodniego z wnioskiem o dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego, nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/83, położonej w obrębie nr 29 w gminie Błonie.  więcej >


Uchwała Nr 29 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 28/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała nr 27 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie: przyznania dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku.  więcej >


Uchwała nr 26 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie: zatwierdzenia Projektu „Zdobyć doświadczenie zawodowe” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.  więcej >


Uchwała nr 25 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie: zatwierdzenia Projektu „Pracować u siebie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.  więcej >


Uchwała Nr 24/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2006r. W sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Mazana – Dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach do dokonywania zmian w planie finansowym Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach.  więcej >


Uchwała Nr 23/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2006r. W sprawie upoważnienia Pana Romana Rębisia – p. o. Dyrektora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w Błoniu do dokonywania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 22/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2006r. W sprawie upoważnienia Pana Mieczysława Wójcika – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim do dokonywania zmian w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych.  więcej >


Uchwała Nr 21/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2006r. W sprawie upoważnienia Pana Leszka Chruścińskiego –Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sadowej do dokonywania zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Sadowej.  więcej >


Uchwała Nr 20/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2006r. W sprawie upoważnienia Pana Seweryna Chruścińskiego –Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bramkach do dokonywania zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Bramkach.  więcej >


Uchwała Nr 19/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2006r. W sprawie upoważnienia Pani Ewy Krystosiak – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dokonywania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  więcej >


Uchwała Nr 18/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2006r. W sprawie upoważnienia Pana Mariusza Jankiewicza – Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu do dokonywania zmian w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 17/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2006r. W sprawie upoważnienia Pana Jerzego Ostrowskiego – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do dokonywania zmian w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.  więcej >


Uchwała Nr 16/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2006r. W sprawie upoważnienia Pani Anny Raszkiewicz – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu do dokonywania zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 15/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2006r. W sprawie upoważnienia Pana Adama Klechy – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie do dokonywania zmian w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie.  więcej >


Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2006r. W sprawie upoważnienia Pani Teresy Głogowskiej – Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu do dokonywania zmian w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 13/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2006r. W sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Wierzbickiej – Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym do dokonywania zmian w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym.  więcej >


Uchwała Nr 12/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2006r. W sprawie upoważnienia Pani Anny Siberskiej – Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bliznem Jasińskiego do dokonywania zmian w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bliznem Jasińskiego.  więcej >


Uchwała Nr 11/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2006r. W sprawie upoważnienia Pani Jagody Rybak – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim do dokonywania zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim.  więcej >


Uchwała Nr 10/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2006r. W sprawie upoważnienia Pani Marianny Matusiak – Dyrektora Szkoły Podstawowej przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym do dokonywania zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym.  więcej >


Uchwała Nr 9/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2006r. W sprawie upoważnienia Pana Jacka Cieślaka – Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu do dokonywania zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 8/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2006r. W sprawie upoważnienia Pana Stefana Ziubińskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu do dokonywania zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 7 /2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2006.  więcej >


Uchwała Nr 6/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 5/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 stycznia 2006r. w sprawie: przyznania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 r.  więcej >


Uchwała Nr 4/ 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie: powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminów z przygotowania zawodowego w Technikum dla Dorosłych  więcej >


Uchwała Nr 3/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 stycznia 2006r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości  więcej >


Uchwała nr 2/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie: przyznania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku  więcej >


Uchwała Nr 1 / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 stycznia 2006r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.  więcej >


Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (0 22) 733-72-00, fax (0 22) 733-72-01
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jakub Wawer

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/06/14 16:00:01
Redaktor:

realizacja informatyczna: logo ornak