Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

szukaj >
odstep

Informacja o naborze na stanowisko Referent/Geodeta dotycząca ogłoszenia nr 4/10

 

Informacja o naborze na stanowisko Geodety dotycząca ogłoszenia nr 3/10

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko podinspektora ds. odszkodowań w Referacie Gospodarki Nieruchomosciami i Ochrony Gruntów Rolnych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora ds. odszkodowań Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych  więcej >


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym  więcej >


Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym  więcej >


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko podinspektora w Referacie Geodezji i Katastru w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  więcej >


I N F O R M A C J A O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU na stanowisko głównego księgowego i księgowego/kadrowego w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu  więcej >


I N F O R M A C J A O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU na stanowisko głównego księgowego i księgowego/płacowego w Zespole Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu  więcej >


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko młodszego referenta/referenta ds. odszkodowań w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  więcej >


Informacja dot. konkursu na stanowisko młodszego referenta/referenta ds. odszkodowań.  więcej >


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko głównego księgowego Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu.  więcej >


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko głównego księgowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu.  więcej >


Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko młodszego referenta w Zespole ds. Zdrowia.  więcej >


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na Koordynatora projektu współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ”Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Powiecie Warszawskim Zachodnim” realizowanego w latach 2009 – 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.  więcej >


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko głównego specjalisty ds. prawnych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  więcej >


Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko głównego specjalisty ds. prawnych.  więcej >


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko głównego specjalisty w Referacie Geodezji i Katastru w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  więcej >


Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko głównego specjalisty w Referacie Geodezji i Katastru.  więcej >


Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (0 22) 733-72-00, fax (0 22) 733-72-01
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jakub Wawer

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/08/24 15:12:32
Redaktor: Administrator

realizacja informatyczna: logo ornak