POWIATOWY PUNKT KONSULTACYJNY KSIĄG WIECZYSTYCH

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

szukaj >
odstep
POWIATOWY PUNKT KONSULTACYJNY KSIĄG WIECZYSTYCH

POWIATOWY PUNKT KONSULTACYJNY KSIĄG WIECZYSTYCH

 

Starosta Warszawski Zachodni uprzejmie informuje, iż w wykonaniu zapisów ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.), w roku 2009 kontynuuje działalność powiatowy punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy Powiatu Warszawskiego Zachodniego mogą uzyskać informację o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach wieczystych.

Jednocześnie informuję, iż wskazane porady będzie można uzyskać w pomieszczeniach Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki (kompleks budynków Starostwa, wejście ,,D" - przy wieżowcu mieszkalnym - Kancelaria Radcy Prawnego).

W celu umożliwienia zorganizowania pracy punktu konsultacyjnego w sposób jak najbardziej uporządkowany, w imieniu osób, którym zostało powierzone to zadanie, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem tel.: (0-22) 733-72-80.

W związku z powyższym informuję mieszkańców naszego powiatu, iż punkt konsultacyjny jest czynny w ciągu dwóch dni w tygodniu: we wtorki w godz. 11.00-15.00, oraz we środy w godz.: 16.00-20.00.

fo_ppkkw_50.jpg

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (0 22) 733-72-00, fax (0 22) 733-72-01
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jakub Wawer

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/07/14 13:23:41
Redaktor: Administrator

realizacja informatyczna: logo ornak