DANE TELEADRESOWE

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

szukaj >
odstep
Dane teleadresowe

STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

ul. Poznańska 129/133

05 - 850 Ożarów Mazowiecki

kancelaria@pwz.pl

 

NIP: 527-21-85-358
REGON: 013272116

  

Konto Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego:
Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie, oddział w Starych Babicach 
10 8015 0004 0037 9106 2030 0002

  

Strona internetowa Powiatu

 

Godziny pracy Starostwa:
Poniedziałek: 9.00 - 17.00
Wtorek - Piątek: 8.00 - 16.00

 

Godziny przyjmowania wniosków paszportowych i wniosków o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń:
Poniedziałek: 9.00 - 16.30
Wtorek - Piątek: 8.00 - 15.30

 

Godziny przyjmowania wniosków o rejestrację pojazdu w Wydziale Komunikacji
i Transportu:
Poniedziałek: 9.00 - 16.30
Wtorek - Piątek: 8.00 - 15.30


Wykaz telefonów i adresów e-mail


1. Centrala eniemiec@pwz.pl

0 (prefix) 22 733 72 00,

Faks - 0 (prefix) 22 733 72 01.


2. Sekretariat Starosty Warszawskiego Zachodniego - starosta@pwz.pl

0 (prefix) 22 733 72 02, 0 (prefix) 22 733 72 07

Faks - 0 (prefix) 22 733 72 09.


3. Skarbnik Powiatu - elazowska@pwz.pl

0 (prefix) 22 733 72 05


4. Sekretarz Powiatu - sekretarz@pwz.pl

0 (prefix) 22 733 72 10

 

5. Wydział Organizacyjny  - organizacyjny@pwz.pl

Naczelnik: Katarzyna Piecho - Rawa -    kpiecho@pwz.pl
0 (prefix) 22 733 72 18

a) Biuletyn Informacji Publicznej - 0 (prefix) 22 733 72 14  jwawer@pwz.pl

b) Archiwum - 0 (prefix) 22 733 72 19   bgorski@pwz.pl

c) Biuro Rady - 0 (prefix) 22 733 72 11        rada@pwz.pl

d) Kadry - 0 (prefix) 22 733 72 15     bgielo@pwz.pl

e) Paszporty - 0 (prefix) 22 733 72 16  paszporty@pwz.pl

f) Kancelaria Ogólna - 0 (prefix) 22 733 73 80      kancelaria@pwz.pl

 

6. Wydział Architektury i Budownictwa

Naczelnik: Maria Opolska – Pakuła -  mopolska@pwz.pl

0 (prefix) 22 733 72 20

a) Biuro Podawcze - INFORMACJA (parter) - 0 (prefix) 22 733 72 21

b) Pracownicy - 0 (prefix) 22 733 72 22 – 24

 

7. Wydział Księgowości

Naczelnik/Główny Księgowy: Wanda Kietlińska -  wkietlinska@pwz.pl

0 (prefix) 22 733 72 30

a) Bank - 0 (prefix) 22 733 72 31

b) Pracownicy - 0 (prefix) 22 733 72 32 – 33

c) Kasa - 0 (prefix) 22 733 72 34 – 35

d) Płace - 0 (prefix) 22 733 72 36

 

8. Wydział Planowania i Realizacji Budżetu

Naczelnik/Skarbnik – Elżbieta Łazowska -  elazowska@pwz.pl

0 (prefix) 22 733 72 05

a) Pracownicy - 0 (prefix) 22 733 72 38

 

9. Samodzielne Stanowisko ds. Postępowań Egzekucyjnych - 0 (prefix) 22 733 72 62

 

10. Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji -  wydzialoswiaty@pwz.pl

Naczelnik: Janina Wieczorek - jwieczorek@pwz.pl

0 (prefix) 22 733 72 40

a) Pracownicy - 0 (prefix) 22 733 72 41 - 42

 

11.  Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - wydzialsrodowiska@pwz.pl

Naczelnik: Krystyna Szulc - kszulc@pwz.pl

0 (prefix) 22 733 72 45

a) Pracownicy - 0 (prefix) 22 733 72 46 - 49

 


12. Zespół ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej - 0 (prefix) 22 733 72 13

Audytor Wewnetrzny - Aneta Porębska   aporebska@pwz.pl

Inspektor ds. Kontroli - Krzysztof Szuba  kszuba@pwz.pl

 

13. Zespół ds. Promocji i Szkoleń - promocja@pwz.pl

0 (prefix) 22 733 72 66

Iwona Kołodyńska   ikolodynska@pwz.pl

Lena Włoczewska  lwloczewska@pwz.pl

 

14. Zespół ds. Zdrowia - 0 (prefix) 22 733 72 68

Wiesław Kamiński

Aleksandra Skwarek  - askwarek@pwz.pl

 

15. Wydział Administracyjno – Gospodarczy

Naczelnik: Ewelina Degowska -  edegowska@pwz.pl

0 (prefix) 22 733 72 77

Zastępca naczelnika: Artur Piotrowski - apiotrowski@pwz.pl

0 (prefix) 22 733 72 71

a) Kierowcy - 0 (prefix) 22 733 72 71

b) Informatycy - 0 (prefix) 22 733 72 72

c) Pracownicy - 0 (prefix) 22 733 72 76

 

16. Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów - 0 (prefix) 22 733 72 82

Marlena Palimąka -rpk@pwz.pl

 

17. Wydział Komunikacji i Transportu:

Naczelnik: Jan Adamczyk - jadamczyk@pwz.pl

0 (prefix) 22 733 73 00

a) INFORMACJA  - 0 (prefix) 22 733 73 01

b) Wydawanie dokumentów rejestracyjnych i tablic - 0 (prefix) 22 733 73 02

c) Rejestracja pojazdów - 0 (prefix) 22 733 73 03 - 04        rejestracjapojazdow@pwz.pl

d) Rejestracja i wprowadzanie danych - 0 (prefix) 22 733 73 05 - 06

e) Archiwum - 0 (prefix) 22 733 73 07

f) Wydawanie praw jazdy - 0 (prefix) 22 733 73 08        referatprawjazdy@pwz.pl

g) Wprowadzanie danych do praw jazdy - 0 (prefix) 22 733 73 09 - 10

h) Transport i licencje - 0 (prefix) 22 733 73 11 - 14

i) Archiwum praw jazdy - 0 (prefix) 22 733 73

 

18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: pcpr@pwz.pl

Dyrektor: Barbara Gębala - bgebala@pwz.pl

0 (prefix) 22 733 72 50

a) Pokój przyjęć ( parter ) - 0 (prefix) 22 733 72 51

b) Główna Księgowa - 0 (prefix) 22 733 72 52

c) Pracownicy - 0 (prefix) 22 733 72 53 -55

 

19. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - pinb@pwz.pl

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: Jerzy Ostrowski

0 (prefix) 22 733 72 60

a) Biuro Podawcze ( parter ) - 0 (prefix) 22 733 72 61

b) Pracownicy - 0 (prefix) 22 733 72 62 - 63

 

20. Powiatowy Inspektorat Weterynarii - piwwazach@wp.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii: dr Przemysław Laudański

(0 prefiks) 22 733 72 90

Faks (0 prefiks) 22 733 72 91

 

21. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ozarow@psse.waw.pl

Dyrektor PSSE: lek. wet. Adam Sobociński

(0 prefiks) 22 733 73 36

(0 prefiks) 22 733 73 33

 

22. Kancelaria Radcy Prawnego - 0 (prefix) 22 733 72 80 – 81

 

23. Etatowi Członkowie Zarządu

a) Paweł Kanclerz  pkanclerz@pwz.pl

0 (prefix) 22 733 73 24

b) Jan Grądzki

 

24. Geodeta Powiatowy  - geodetapowiatowy@podgik.pwz.pl

Wiesław Piątkowski

0 (prefix) 22 733 73 40

 

25. Samodzielne Stanowisko ds. Mienia Powiatu

Jacek Chruślicki  jchruslicki@podgik.pwz.pl

0 (prefix) 22 733 73 47

 

26.Samodzielne Stanowisko ds. Katastru

Małgorzata Karkosa  mkarkosa@podgik.pwz.pl

0 (prefix) 22 733 73 49

 

27. Samodzielne Stanowisko ds. Dotacji Budżetu Państwa

Iwona Zalewska   izalewska@pwz.pl

0 (prefix) 22 733 73 55

 

28. Wydział ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych:  zamowienia.publiczne@pwz.pl

Naczelnik: Teresa Cieplechowicz -  tciepelchowicz@pwz.pl

0 (prefix) 22 733 72 70

Pracownicy - 0 (prefix) 22 733 72 12

 

29. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - pczk@czk.pl

Naczelnik: Włodzimierz Owczarek

Ul. Lesznowska 20a

05-870 Błonie

tel./fax (0 prefiks 22) 731-70-03

kom. 604-558-951

 

30. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Ryszard Nowak - rnowak@pwz.pl

0 (prefix) 22 733 72 65

 

31. Wydział Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych

0 (prefix) 22 733 73 40  skos@podgik.pwz.pl

 

ADRESY E-MAIL PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU GEODEZJI

 

32. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

0 (prefix) 22 733 73 40  skos@podgik.pwz.pl

Faks - 0 (prefix) 22 733 73 41

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (0 22) 733-72-00, fax (0 22) 733-72-01
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jakub Wawer

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/09/13 13:54:55
Redaktor: Administrator

realizacja informatyczna: logo ornak