Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

szukaj >
odstep

Wykonanie budżetu za 2009r.  więcej >


Uchwała Nr XV / 125 / 2008 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2009 r.  więcej >


Uchwała Nr 118 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie przedstawienia do uchwalenia projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.  więcej >


Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?  więcej >


Rb-28S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009.  więcej >


Rb-27S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009.  więcej >


Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (0 22) 733-72-00, fax (0 22) 733-72-01
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jakub Wawer

Osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Łazowska
Data modyfikacji: 2010/07/09 15:25:36
Redaktor: Administrator

realizacja informatyczna: logo ornak