BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

szukaj >
odstep
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

 

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

W STAROSTWIE POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

 


 

 

 

Wydział Administracyjno – Gospodarczy w imieniu Starosty prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych. Znalezione przez mieszkańców na terenie Powiatu rzeczy należy przynieść do Wydziału Administracyjno – Gospodarczego I piętro pok. 111 (tel. 0-22 733-72-71), poniedziałek od godz. 9:00 do godz. 17:00, wtorek - piątek od godz. 8:00 do godz. 16:00.

 

 

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy znalezione na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego z wyjątkiem:

 

- rzeczy znalezionych w budynkach publicznych albo innych budynkach, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz do rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego – wówczas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego,

 

- sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumentu wojskowego, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo – nadawczej, dowodów osobistych, paszportów i innych dokumentów podróży, które należy zgłosić do najbliższego posterunku policji.

 

 

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych musza określić:

 

  1. jaka rzecz (przedmiot) zastał zgubiony, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne, a także

     

  2. przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).

 


 

Rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych przechowuje się przez okres 2 lat. Po tym czasie przechodzą na własność Skarbu Państwa.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

 

OŚWIADCZENIE O ODBIORZE RZECZY ZNALEZIONEJ - wersja dokumentu w formacie Adobe Acrobat Reader

 

OŚWIADCZENIE O ODBIORZE RZECZY ZNALEZIONEJ - wersja dokumentu w formacie MS Word

 

 

POŚWIADCZENIE ZNALEZIENIA RZECZY - wersja dokumentu w formacie Adobe Acrobat Reader

 

POŚWIADCZENIE ZNALEZIENIA RZECZY - wersja dokumentu w formacie MS Word

 

 

OGŁOSZENIA BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH.  więcej >


Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (0 22) 733-72-00, fax (0 22) 733-72-01
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jakub Wawer

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/07/14 13:22:46
Redaktor: Administrator

realizacja informatyczna: logo ornak