Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

szukaj >
odstep

Wydział Organizacyjny.  więcej >


Wydział Administracyjno-Gospodarczy.  więcej >


Wydział Planowania i Realizacji Budżetu.  więcej >


Wydział Księgowości.  więcej >


Samodzielne Stanowisko ds. Postępowań Egzekucyjnych.  więcej >


Wydział Architektury i Budownictwa.  więcej >


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.  więcej >


Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji.  więcej >


Wydział Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych.  więcej >


Geodeta Powiatowy.  więcej >


Samodzielne Stanowisko ds. Mienia Powiatu.  więcej >


Samodzielne Stanowisko ds. Katastru.  więcej >


Samodzielne Stanowisko ds. Dotacji Budżetu Państwa.  więcej >


Wydział Komunikacji i Transportu.  więcej >


Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.  więcej >


Wydział ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych.  więcej >


Zespół ds. Promocji i Szkoleń.  więcej >


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.  więcej >


Zespół ds. Zdrowia.  więcej >


Zespół ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej.  więcej >


Kancelaria Tajna.  więcej >


Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów.  więcej >


Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (0 22) 733-72-00, fax (0 22) 733-72-01
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jakub Wawer

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/07/02 12:44:01
Redaktor: Administrator

realizacja informatyczna: logo ornak