Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego :: Uchwały Zarzadu PWZ

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

szukaj >
odstep

Uchwała Nr 122/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2005r. zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 121/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w roku 2005.  więcej >


Uchwała Nr 120/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała nr 119/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  więcej >


Uchwała Nr 118/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie zatrudnienia Pana Leszka Chruścińskiego na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, ul. Jagodowa 2.  więcej >


Uchwała Nr 117/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 116/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 115/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie użyczenia Krajowemu Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo „ Przyłącz Się Do Nas ” pomieszczenia przeznaczonego na pracownię w ramach zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach.  więcej >


Uchwała Nr 114/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Zarządowi Dróg Powiatowych.  więcej >


Uchwała Nr 113/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w roku 2005.  więcej >


Uchwała Nr 112/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 111/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia wniosku emerytalnego i wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Sadowej.  więcej >


Uchwała Nr 110/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2005 roku. w sprawie użyczenia Krajowemu Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo „PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS” wiaty gospodarczej wraz z przyległym gruntem 0.5 ha, należącym do DPS w Bramkach, na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne.  więcej >


Uchwała Nr 109/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 108/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania konkursów dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 107/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Błoniu prowadzenej przez Powiat Warszawski Zachodni.  więcej >


Uchwała Nr 106/2005Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 105/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 09 listopada 2005r. w sprawie wystosowania wniosku o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego dla p. Marii Wojnarowskiej, p. Władysława Gołąba oraz p. Andrzeja Bartkowskiego.  więcej >


Uchwała Nr 104/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 103/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 października 2005r. w sprawie wprowadzenia rocznego planu audytu wewnętrznego na 2006 rok.  więcej >


Uchwała Nr 102/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 października 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 101/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 października 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 100/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 października 2005r. w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oraz powołania komisji przetargowej.  więcej >


Uchwała Nr 99/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 października 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 98/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 97/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w roku 2005.  więcej >


Uchwała Nr 96/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 września 2005 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 95/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 września 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dokonującej wyboru oferenta na „Przegląd punktów osnowy szczegółowej poziomej III klasy na terenie gminy Stare Babice powiatu Warszawskiego Zachodniego wraz z opracowaniem projektu technicznego modernizacji”.  więcej >


Uchwała Nr 94/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 września 2005 roku w sprawie przetargu nieograniczonego na „Przegląd punktów osnowy szczegółowej poziomej III klasy na terenie gminy Stare Babice powiatu Warszawskiego Zachodniego wraz z opracowaniem projektu technicznego modernizacji”.  więcej >


Uchwała Nr 93/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 września 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dokonującej wyboru oferenta na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla części jednostki ewidencyjnej Łomianki – miasto, obręb geodezyjny 0023, Powiatu Warszawskiego Zachodniego (utworzenie baz danych dla budynków).  więcej >


Uchwała Nr 92/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 września 2005 roku w sprawie przetargu nieograniczonego na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla części jednostki ewidencyjnej Łomianki – miasto, obręb geodezyjny 0023, Powiatu Warszawskiego Zachodniego (utworzenie baz danych dla budynków).  więcej >


Uchwała Nr 91/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 września 2005r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia Powiatu w 2006 roku.  więcej >


Uchwała Nr 90/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 89/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 02 września 2005r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 113/2004 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie upoważnienia Pana Seweryna Chruścińskiego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bramkach do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Brechta 3 na dofinansowanie zadań remontowych w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach.  więcej >


Uchwała Nr 88/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 02 września 2005r. w sprawie określenia wynagrodzenia dla zawodowej, niespokrewnionej z dzieckiem, wielodzietnej rodziny zastępczej z tytułu świadczonej opieki i wychowania.  więcej >


Uchwała Nr 87/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 września 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.  więcej >


Uchwała Nr 86/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 85/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym.  więcej >


Uchwała Nr 84/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 83/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 82/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za I półrocze 2005 roku.  więcej >


Uchwała Nr 81/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 sierpnia 2005r. w sprawie porozumienia z Gminą Łomianki dotyczącego utworzenia i zasad funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji.  więcej >


Uchwała Nr 80/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 sierpnia 2005 roku w sprawie przetargu nieograniczonego na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla części jednostki ewidencyjnej Łomianki – miasto, obręb geodezyjny 0022 i 0023, Powiatu Warszawskiego Zachodniego (utworzenie baz danych dla budynków).  więcej >


Uchwała Nr 79/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dokonującej wyboru oferenta na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla części jednostki ewidencyjnej Łomianki – miasto, obręby geodezyjne 0022 i 0023, Powiatu Warszawskiego Zachodniego (utworzenie baz danych dla budynków).  więcej >


Uchwała Nr 78/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 sierpnia 2005r. w sprawie wystąpienia do Starosty Warszawskiego Zachodniego z wnioskiem o dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego, nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 124/17, 124/18 i 224, położonych w obrębie Ożarów, gmina Ożarów Mazowiecki.  więcej >


Uchwała Nr 77/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Z dnia 17 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 76/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.  więcej >


Uchwała Nr 75/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 02 sierpnia 2005 roku. w sprawie określenia zasad umieszczania osób w domach Pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  więcej >


Uchwała Nr 74/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała nr 73/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 28/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie przeznaczenia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku, zm. uchwałą Nr 41/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 kwietnia 2005r.  więcej >


Uchwała Nr 72/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lipca 2005 roku. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 71/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lipca 2005 roku. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym.  więcej >


Uchwała Nr 70/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni.  więcej >


Uchwała Nr 69/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lipca 2005r. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Mazana – Dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach do dokonywania zmian w planie finansowym Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach.  więcej >


Uchwała Nr 68/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lipca 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 67/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 66/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2005r.  więcej >


Uchwała Nr 65/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 4/82 i 4/83, położone w obrębie nr 29, gmina Błonie.  więcej >


Uchwała Nr 64/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 czerwca 2005 roku. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 63/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 62/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym.  więcej >


Uchwała Nr 61/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dokonującej wyboru oferenta na „obsługę Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zakresu geodezji oraz gospodarki nieruchomościami dla potrzeb realizacji zadań Wydziału Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych w okresie 01.08.2005 - 31.12.2005 r.  więcej >


Uchwała Nr 60/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie przetargu nieograniczonego na obsługę Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zakresu geodezji oraz gospodarki nieruchomościami dla potrzeb realizacji zadań Wydziału Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych w okresie 01.08.2005 - 31.12.2005 r.  więcej >


Uchwała Nr 59/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 czerwca 2005 roku. w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów z przygotowania zawodowego w Publicznym Technikum Nr 2, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu, ul. Piłsudskiego 10a.  więcej >


Uchwała Nr 58/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Gminy Łomianki na lata 2004-2011.  więcej >


Uchwała Nr 57/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Warszawskiego Zachodniego do Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych w charakterze członka wspierającego.  więcej >


Uchwała Nr 56/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 55/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w roku 2005.  więcej >


Uchwała Nr 54/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 53/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 maja 2005r. w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego z siedzibą w Błoniu lek. med. Pawłowi Piotrowskiemu.  więcej >


Uchwała Nr 52/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 maja 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 51/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 maja 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 50/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 kwietnia 2005 roku. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 49/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia Projektu „Staż szansą na zatrudnienie” współfinansowanego z EFS „Europejska Szansa Młodzieży” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.  więcej >


Uchwała Nr 48/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia Projektu „Własna Firma” współfinansowanego z EFS „Powrót osób bezrobotnych na europejski rynek pracy” w ramach działania 1.3 Przeciwdziałanie i Zwalczanie Długotrwałego Bezrobocia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.  więcej >


Uchwała Nr 47/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dokonującej wyboru oferenta na „Przegląd punktów osnowy szczegółowej wysokościowej III klasy na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego wraz z opracowaniem projektu”.  więcej >


UCHWAŁA NR 46/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie przetargu nieograniczonego na „Przegląd punktów osnowy szczegółowej wysokościowej III klasy na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego wraz z opracowaniem projektu”.  więcej >


Uchwała Nr 45/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Gminy Stare Babice na lata 2004-2011.  więcej >


Uchwała Nr 44/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 43/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2005r. w sprawie wprowadzenia rocznego planu audytu wewnętrznego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 42/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała nr 41/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 28/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie przeznaczenia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku.  więcej >


Uchwała Nr 40/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 05 kwietnia 2005r. w sprawie ogłoszenia dnia wolnego od pracy.  więcej >


Uchwała Nr 39/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 38/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2005r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2004 rok.  więcej >


Uchwała Nr 37/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2005r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w roku 2005.  więcej >


Uchwała Nr 36/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2005 roku. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 35/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 34/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 marca 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wynajęcie powierzchni w budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim.  więcej >


Uchwała Nr 33/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 marca 2005r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wynajęcie powierzchni w budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim.  więcej >


Uchwała Nr 32/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 marca 2005 roku. w sprawie upoważnienia dyrektora do powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminów z przygotowania zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Błoniu, ul. Łąki 2, oraz powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminów z przygotowania zawodowego w Technikum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego.  więcej >


Uchwała Nr 31/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami Gminy Błonie.  więcej >


Uchwała Nr 30/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  więcej >


Uchwała Nr 29/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  więcej >


Uchwała nr 28/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie w sprawie przeznaczenia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku.  więcej >


Uchwała Nr 27/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2005 roku. w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu nr Z/2.14/II/2.2/615/04 pn. Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Warszawskim Zachodnim w ramach Priorytetu 2- Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.  więcej >


Uchwała Nr 26/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2005 roku. w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu nr Z/2.14/II/2.2/614/04 pn. Stypendia dla studentów w Powiecie Warszawskim Zachodnim w ramach Priorytetu 2- Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.  więcej >


Uchwała Nr 25/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 09 lutego 2005r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Urzędowi Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  więcej >


Uchwała Nr 24/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 23/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi położonej w Ożarowie Mazowieckim na terenie dawnej Fabryki Kabli, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 167/7.  więcej >


Uchwała Nr 22/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu adaptacyjnego pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Ożarowie Mazowieckim, przeznaczonym na siedzibę Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  więcej >


Uchwała Nr 21/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu adaptacyjnego pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Ożarowie Mazowieckim, przeznaczonym na siedzibę Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  więcej >


Uchwała Nr 20/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie upoważnienia Pana Jerzego Ostrowskiego – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do dokonywania zmian w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.  więcej >


Uchwała Nr 19/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie upoważnienia Pana Mariusza Jankiewicza – Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu do dokonywania zmian w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 18/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie upoważnienia Pana Jacka Cieślaka – Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu do dokonywania zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 17/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie upoważnienia Pana Stefana Ziubińskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu do dokonywania zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 16/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie upoważnienia Pani Marianny Matusiak – Dyrektora Szkoły Podstawowej przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym do dokonywania zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym.  więcej >


Uchwała Nr 15/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie upoważnienia Pani Anny Raszkiewicz – Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu do dokonywania zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 14/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie upoważnienia Pani Jagody Rybak – Dyrektora Zespołu Szkół w Ożarowie Mazowieckim do dokonywania zmian w planie finansowym Zespołu Szkół w Ożarowie Mazowieckim.  więcej >


Uchwała Nr 13/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie upoważnienia Pani Anny Siberskiej – Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bliznem Jasińskiego do dokonywania zmian w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bliznem Jasińskiego.  więcej >


Uchwała Nr 12/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Wierzbickiej – Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym do dokonywania zmian w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowie Leśnym.  więcej >


Uchwała Nr 11/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie upoważnienia Pani Teresy Głogowskiej – Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu do dokonywania zmian w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 10/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie upoważnienia Pana Adama Klechy – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie do dokonywania zmian w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie.  więcej >


Uchwała Nr 9/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie upoważnienia Pani Ewy Krystosiak – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dokonywania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  więcej >


Uchwała Nr 8/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie upoważnienia Pana Zbigniewa Więzika – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sadowej do dokonywania zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Sadowej.  więcej >


Uchwała Nr 7/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie upoważnienia Pana Seweryna Chruścińskiego – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bramkach do dokonywania zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Bramkach.  więcej >


Uchwała 6/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie upoważnienia Pana Mieczysława Wójcika – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Komunikacji i Transportu w Ożarowie Mazowieckim do dokonywania zmian w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych Komunikacji i Transportu.  więcej >


Uchwała Nr 5/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie upoważnienia Pana Romana Rębisia – p. o. Dyrektora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w Błoniu do dokonywania zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 4/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2005.  więcej >


Uchwała Nr 3/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Uchwała Nr 2/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 06 stycznia 2005r. w sprawie powołania pełnomocników Gminnych ds. konsultacji z mieszkańcami Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  więcej >


Uchwała Nr 1/2005 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 stycznia 2005r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2005 rok.  więcej >


Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (0 22) 733-72-00, fax (0 22) 733-72-01
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jakub Wawer

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/06/14 15:50:16
Redaktor:

realizacja informatyczna: logo ornak