Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

szukaj >
odstep

Uchwała Nr 131 /2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 130 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku urządzania terenów zieleni wokół siedziby Starostwa.  więcej >


Uchwała Nr 129 /2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 128 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 127 /2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 126 /2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 125/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 listopada2008r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 124/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 49/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 123 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia kierownika jednostki budżetowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do zaciągnięcia zobowiązań pieniężnych w celu realizacji zadań tej jednostki, zgodnie z jej zatwierdzonym planem finansowym.  więcej >


Uchwała Nr 122 /2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008.  więcej >


Uchwała Nr 121/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 120 /2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 119 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 118 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie przedstawienia do uchwalenia projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.  więcej >


Uchwała Nr 117 /2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 116/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 października 2008r. w sprawie zaopiniowania projektu "Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Łomianki na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015".  więcej >


Uchwała Nr 115/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 października 2008r. w sprawie upoważnienia kierownika jednostki budżetowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do zaciągania zobowiązań pieniężnych w celu realizacji zadań tej jednostki, zgodnie z jej zatwierdzonym planem finansowym.  więcej >


Uchwała Nr 114 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 października 2008r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku na akcję sprzątania terenu wokół glinianek w Błoniu połączoną z akcją edukacyjną na temat prawidłowego postępowania z odpadami.  więcej >


Uchwała Nr 113/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 października 2008r. w sprawie wprowadzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2009.  więcej >


Uchwała Nr 112 /2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008.  więcej >


Uchwała Nr 111 /2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 110 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 października 2008r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wójta Gminy Leszno o ujęcie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dla działki ewidencyjnej nr 424/34 obręb 0011-Leszno, możliwości lokalizowania na wskazanej nieruchomości obiektów służących realizacji zadań publicznych przez Powiat Warszawski Zachodni.  więcej >


Uchwała Nr 109 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 października 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 106/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 października 2008r.  więcej >


Uchwała Nr 108 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 października 2008r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka nr 1.  więcej >


Uchwała Nr 107 /2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 106 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 października 2008r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni.  więcej >


Uchwała Nr 105 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2008r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku na zadanie polegające na ochronie przed nadmiernym zarastaniem glinianek w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 104 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008.  więcej >


Uchwała Nr 103 /2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 101 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 września 2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, Gmina Łomianki do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  więcej >


Uchwała Nr 100/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 99 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 września 2008r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji majątku Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych z siedzibą w Błoniu oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.  więcej >


Uchwała Nr 98 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 97 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 września 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 96 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 września 2008r. w sprawie sfinansowania w 2008 roku ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów z wypadku, który miał miejsce w Błoniu na drodze krajowej nr 2”.  więcej >


Uchwała Nr 95 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 04.09.2008r. w sprawie wystąpienia do Agencji Nieruchomości Rolnych o nieodpłatne przekazanie Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu, w drodze umowy, prawa własności nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, dla potrzeb przebudowy dróg powiatowych.  więcej >


Uchwała Nr 94 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 wrześniaa 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 93 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 92 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 91 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 90 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zamiaru likwidacji jednostki organizacyjnej Powiatu Warszawskiego Zachodniego p.n.: „Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych” z siedzibą w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 89 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008.  więcej >


Uchwała Nr 88 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 87 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za I półrocze 2008 roku.  więcej >


Uchwała Nr 86 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie przyznania w 2008 roku dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. ,,Usunięcie z terenu Gminy Kampinos odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych np. zawierających azbest powstałych w wyniku zniszczeń spowodowanych przez trąbę powietrzną w dniu 15 sierpnia 2008 roku".  więcej >


Uchwała Nr 84 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie upoważnienia osoby powołanej na stanowisko Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Powiecie Warszawskim Zachodnim, tj. Pani Urszuli Liberackiej - Milczarek do podjęcia działań umożliwiających rozpoczęcie funkcjonowania tej placówki z dniem 1 września 2008r.  więcej >


Uchwała Nr 83 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Powiecie Warszawskim Zachodnim.  więcej >


Uchwała Nr 82 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 77 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lipca 2008r.  więcej >


Uchwała Nr 81 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 80 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie upoważnienia Starosty Warszawskiego Zachodniego do zawarcia umowy cywilnoprawnej z Kierownikiem SPZOZ — Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego z siedzibą w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 79 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008.  więcej >


Uchwała Nr 78 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla zawodowej specjalistycznej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej z tytulu świadczonej opieki i wychowania.  więcej >


Uchwała Nr 77 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 76 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie zaopiniowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Kampinos na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015 Aktualizacja”.  więcej >


Uchwała Nr 75 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego przeznaczonych do sprzedaży.  więcej >


UCHWAŁA NR 74 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 61 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku na rajd ekologiczny pt. ,,...swego nie znacie - poznajemy piękno Puszczy Kampinoskiej".  więcej >


UCHWAŁA NR 73 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej w celu wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków”.  więcej >


Uchwała Nr 72 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, zwanej dalej Rodzinnym Domem Dziecka Nr 1, powiatowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.  więcej >


Uchwała Nr 71 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologicznej - Pedagogiczno-w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 70 /2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008.  więcej >


Uchwała Nr 69/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 68 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 66 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr 59/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.  więcej >


Uchwała Nr 65 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie upoważnienia przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego dwóch członków Zarządu do podpisania umowy użyczenia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Błoniu, przy ul. Piłsudskiego 6.  więcej >


Uchwała Nr 64 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 63 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2008r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni.  więcej >


Uchwała Nr 62 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2008r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leszno.  więcej >


Uchwała Nr 61 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2008r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku na raj ekologiczny pt. „ swego nie znacie – poznajemy piękno Puszczy Kampinoskiej”.  więcej >


Uchwała Nr 60 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 59 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.  więcej >


Uchwała Nr 58 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008.  więcej >


Uchwała Nr 57 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 maja 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 56 /2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 maja 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


UCHWAŁA NR 55 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odszukanie i pomiar punktów osnowy geodezyjnej, niezbędny do wpasowania (kalibracji) posiadanych opracowań geodezyjnych z obrębów SHR Wolica gmina Ożarów Mazowiecki oraz Leszno gmina Leszno”.  więcej >


Uchwała Nr 54/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowi Leśnym, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 53/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 52/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 51/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bliznem Jasińskiego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 50/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dziekanowi Leśnym, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 49/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 48/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 47/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 46/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 45/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 44/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 43/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 42/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 41/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 40/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 39/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.  więcej >


Uchwała Nr 38 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 37 /2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008.  więcej >


Uchwała Nr 36 /2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 35 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 34 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Projektu „Bieg z przeszkodami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  więcej >


Uchwała Nr 33/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku na modernizację jednego z trzech stawów wodnych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach przy ul. Północnej 18.  więcej >


Uchwała Nr 32/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku na urządzanie terenów zieleni wokół budynku Centrum Terapii Zajęciowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach przy ul. Północnej 18.  więcej >


Uchwała Nr 31/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku.  więcej >


Uchwała Nr 30/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oraz powołaniakomisji przetargowej.  więcej >


Uchwała Nr 29/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 28/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie terenu działania Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu.  więcej >


Uchwała Nr 27/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 27A/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury i sztuki w 2008r. w Powiecie Warszawskim Zachodnim.  więcej >


Uchwała Nr 26/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przetargu prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Modernizację osnowy poziomej III klasy na terenie gminy Stare Babice”.  więcej >


Uchwała Nr 25/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania konkursów dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.  więcej >


Uchwała Nr 24/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008.  więcej >


Uchwała Nr 23/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 22 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 21 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 marca 2008r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 20 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 marca 2008r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2007 rok.  więcej >


Uchwała Nr 19 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 marca 2008r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Zarządowi Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim.  więcej >


Uchwała Nr 18 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


UCHWAŁA NR 17 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Obsługę z zakresu geodezji dla potrzeb realizacji zadań Wydziału Geodezji, Katastru Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2008 roku.”.  więcej >


Uchwała Nr 16/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2008.  więcej >


Uchwała Nr 15 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie: przyjęcia projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015” oraz projektu „Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015”.  więcej >


Uchwała Nr 14 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będących własnością Powiatu Warszawskiego Zachodniego przeznaczonych do sprzedaży.  więcej >


Uchwała Nr 13 /2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 12 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lutego 2008r. w sprawie przyznania dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku na zorganizowanie Powiatowego Konkursu Ekologicznego pt. „Ekologiczna szkoła”.  więcej >


Uchwała Nr 11 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lutego 2008r. w sprawie przyznania w 2008 roku dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2008-2011 wraz z Planem gospodarki odpadami dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2008-2011.  więcej >


UCHWAŁA NR 10 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie przetargu prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Obsługę z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb realizacji zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2008 roku”.  więcej >


Uchwała Nr 9 /2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lutego 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 8 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie zaopiniowania projektów: „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ożarów Mazowiecki” i „Plan Gospodarki Odpadami Gminy Ożarów Mazowiecki”.  więcej >


Uchwała Nr 7/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu powiatu na rok 2008.  więcej >


Uchwała Nr 6 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Mazanowi – Dyrektorowi Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach do zawarcia umowy najmu pomieszczeń dla potrzeb Publicznego Liceum z Gminą Łomianki.  więcej >


Uchwała Nr 5 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 stycznia 2008r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.  więcej >


Uchwała Nr 4 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2008r. w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.  więcej >


Uchwała Nr 3 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2008r. w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.  więcej >


Uchwała Nr 2 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2008r. w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.  więcej >


Uchwała Nr 1 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2008r. w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.  więcej >


Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (0 22) 733-72-00, fax (0 22) 733-72-01
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jakub Wawer

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2010/06/14 16:14:11
Redaktor:

realizacja informatyczna: logo ornak