Ogłoszenia - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

szukaj >
odstep
OGŁOSZENIA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dom Pomocy Społecznej w Bramkach zaprasza wszystkich chętnych w dniu 8 września 2010 r o godz. 14.00 na Dni Otwarte  więcej >


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt:. "Aktywność szansą na lepsze jutro".  więcej >


POWlATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM zaprasza na GRUPĘ WSPARCIA dla RODZICÓW ZASTĘPCZYCH / ADOPCYJNYCH.  więcej >


POWlATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM zaprasza na KONFERENCJĘ DLA SPECJALISTÓW: pedagogów, psychologów, kuratorów i pracowników socjalnych.  więcej >


POWlATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM zaprasza na KONFERENCJĘ DLA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH.  więcej >


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI.  więcej >


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że rozpoczyna realizację kolejnej edycji projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  więcej >


INFORMACJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE o zadaniach realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej w 2009 roku.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 2/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26.01.2009 roku w sprawie wyboru podmiotów realizujących zadania z pomocy społecznej w latach: 2009, 2010, 2011.  więcej >


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że od lipca 2008 roku rozpoczyna realizację projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  więcej >


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, informuje, że rozpoczęło proces zbierania ofert do wykonania remontu mieszkania chronionego w miejscowości Błonie.  więcej >


Wyniki konkursu ofert na realizację działalności socjalno-pomocowej na rzecz kobiet w ciąży lub kobiet z małymi dziećmi znajdujących się w sytuacjach kryzysowych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w latach 2007-2008  więcej >


Wyniki konkursu ofert na realizację zadania z zakresu prowadzenia srodowiskowych form wsparcia dla dzieci na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w latach 2007- 2008  więcej >


STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI OGŁASZA KONKURS OFERT NA STANOWISKO DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE.  więcej >


Zarządzenie Nr 5/2006 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 stycznia 2006 roku  więcej >


OGŁOSZENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci ze środowisk najuboższych i dysfunkcyjnych – placówek wsparcia dziennego.  więcej >


OGŁOSZENIE Starosty Warszawskiego Zachodniego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2006 roku.  więcej >


OGŁOSZENIE O KONKURSIE - ZARZĄD POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Domu Pomocy Społecznej w Sadowej  więcej >


- POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - Ogłoszenie w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej  więcej >


Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (0 22) 733-72-00, fax (0 22) 733-72-01
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jakub Wawer

Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Gębala
Data modyfikacji: 2010/08/31 12:53:12
Redaktor: Administrator

realizacja informatyczna: logo ornak